HOME

 
 
 
 
 
     
       KONTAKT
 
  SJEDIŠTE: Artakom d.o.o.
Telefon: (01) 3883 122
Fax: (01) 3885 242
E-mail:

Adresa: Siječanjska 6
10000 Zagreb
MB: 3807053
OIB:28682192964
     
  PRODAJA: Radno vrijeme: 9.00-17.00 Pon.-Pet.
Telefon: (01) 3883 122
Fax: (01) 3885 242
E-mail:

Adresa: Siječanjska 6
10000 Zagreb
     
  SERVIS: Radno vrijeme: 9.00-17.00 Pon.-Pet.
Telefon: (01) 3883 122
Fax: (01) 3885 242
E-mail:

Adresa: Siječanjska 6
10000 Zagreb
     
 
     
     
 


Artakom d.o.o. Zagreb, Siječanjska 6; tel: **385 (0)1 3883-122, fax: **385 (0)1 3885-242, e-mail: